Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Eksperymenty traktujące o powtarzaniu w nauce

Z tych obserwacji wynika praktyczna rada: powtarzać trzeba najwięcej zaraz po nauce, a w miarę upływu czasu coraz rzadziej. Idealne rozłożenie powtórzeń „podpierających” gwałtownie spadającą krzywą…

Faza przerabiania ukochanej osoby

W rzeczywistości jednak ten, o którego chodzi, nigdy nie siedział na złotym tronie, a i teraz nie poniewiera się w błocie. On siedzi naprzeciwko nas. I zawsze tam siedział. Od samego początku. To…

Odbicie pamięciowe zamierzone

Odbicie pamięciowe zamierzone jest znacznie dokładniejsze niż samorzutne, przy czym różnica wzrasta wraz ze zmniejszaniem się treściowego powiązania materiału. Większy stopień dokładności polega na…

hodowla

Hodowla zajmuje się stosunkowo rnałą liczbą gatunków traw i motylkowatych. Pod tym względem nawet w ciągu wielu lat nie zaszły większe zmiany. Ostatnio na całym świecie rozwijają się prace badawcze…

TROCHĘ PROFILAKTYKI – METODA SILVY CZ. II

Gdy byłam w takim stanie, zauważyłam w gazecie ogłoszenie o kursie metody Silvy. Pokazałam je mężowi, który poszedł na wykład wstępny. Był po tym wykładzie pełen entuzjazmu, ja jednak byłam…

Technika przy programowaniu

Należy wcześnie podjąć strategiczną decyzję co do rozdrobnienia opcji dostępnych dla użytkownika. Trzeba pamiętać, że bardziej monolityczny program zajmuje mniej miejsca w pamięci .

Wspólne życie z ukochanym

Dwoje ludzi popełniło odwieczny i ciągle powtarzany błąd: pozostawili przypadkowi budowanie tak skomplikowanego tworu, jakim jest wspólne życie i wspólne mieszkanie. Każde z nich myślało, że, jakoś…

Wnętrze naszej planety – kontynuacja

Nowy kierunek badań wnętrza Ziemi zapoczątkował w pierwszych latach XX wieku rosyjski uczony, B. B. Golicyn. Istota jego metody polegała na wykorzystaniu fal sejsmicznych powstających na skutek…

Odpowiedzialność za własne działania i uczucia

Trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za własne działania i uczucia. One należą do ciebie i ty jesteś jedyną osobą, która może coś z nimi zrobić. Nie czekaj, aż świat zewnętrzny dokona tej zmiany,…

Nadzorca – rys osobowościowy

Nadzorca (mężczyzna lub kobieta) ma w swoim umyśle ostry, wyraźny obraz świata. Cokolwiek słyszy, widzi bądź doświadcza, natychmiast opatruje jednoznaczną etykietką jako dobre albo złe, prawidłowe…