KONTROLOWANIE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH CZ. II

Nie mówiliśmy jeszcze nic o tym, jakie skutki dla naszego zdrowia mają zanieczyszczenia powietrza, wody i żywności i jak moglibyśmy zastosować metodę Silvy, do wykrywania i neutralizowania tych zagrożeń. Wydaje się, że jest to stosowny moment, aby poświęcić nieco uwagi tym zagadnieniom. Przecież omówiłem rolę płytkiego stanu alfa w rozszerzaniu naszych zdolności radzenia sobie ze światem fizycznym. Jedna tylko przestroga: myślenie negatywne wzmacnia negatywne skutki.

Czytaj dalej KONTROLOWANIE ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKOWYCH CZ. II