Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

DZIAŁANIA SŁUŻĄCE POPRAWIE KONCENTRACJI

– 1. Zastosowanie wybranej techniki relaksacyjnej. Często wystarczy głębokie oddychanie, aby zmniejszyć stres, który powoduje tak znaczne zużycie energii, że pozostaje zbyt mało, by skoncentrować się na przekazie słownym mówcy.

– 2. Stawianie sobie pytań, które dyscyplinują. Przykładowe pytania: Czy skupiam swoją uwagę na mówcy?, Dlaczego tak lub dlaczego nie?, Czy słucham swojego wewnętrznego głosu, czy mówcy?, Czy mogę posłuchać mojego wewnętrznego głosu później, w odpowiednim czasie?

– 3. Efektywne radzenie sobie z zakłóceniami zewnętrznymi (zbyt cicho wygłaszany wykład, atrakcyjny wygląd mówcy, gazetka na ścianie, szepty innych słuchaczy). Można tego dokonać poprzez:

– wyeliminowanie zakłóceń, tj. przesunięcie się bliżej mówcy lub poproszenie go, aby mówił głośniej, ewentualnie poproszenie szepczących, aby nie przeszkadzali itp:

– ignorowanie zakłóceń, tj. narzucanie sobie samodyscypliny i pełne skoncentrowanie się na wypowiedzi.

– 4. Efektywne radzenie sobie z zakłóceniami wewnętrznymi (ból głowy, brak sympatii dla mówcy, choroba bliskiej osoby, niewygodne buty lub ubranie). Zaleca się:

– praktykowanie samodyscypliny, aby kierować swoimi myślami:

– uwolnienie umysłu z wewnętrznych negatywnych odczuć, aby umożliwić docieranie do mózgu idei mówcy:

– rozpoznanie wewnętrznych zakłóceń, aby je skutecznie kontrolować:

– uświadomienie sobie, że negatywne odczucia można przeanalizować w innym czasie, natomiast lekcja bezpowrotnie „u- cieknie”:

– wyrobienie w sobie nawyku zapisywania negatywnych odczuć i rozpatrywania ich po lekcji czy po wykładzie, w zaplanowanym wcześniej terminie.

– 5. Wyrobienie w sobie pragnienia, aby nauczyć się jak najwięcej.

– 6. Słuchanie z nastawieniem, by zadawać mówcy trudne pytania.

– 7. Słuchanie z zamiarem podzielenia się usłyszanymi wiadomościami z innymi.

– 8. Słuchanie wykładów, publicznych wystąpień tak, jakby mówca mówił tylko do nas.

– 9. Praktykowanie przytoczonych poniżej zaleceń w każdej komunikacji słownej. Zaleca się:

– słuchanie, aby wychwycić główne idee:

– słuchanie, aby wychwycić znaczące szczegóły:

– robienie efektywnych notatek (nie notować wszystkiego):

– formułowanie istotnych pytań:

– wykonywanie ustnych poleceń:

– przypominanie sobie zdarzeń, przedmiotów w określonej kolejności (patrz rozdział poświęcony pamięci).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.