Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Eksperyment myślowy Harela

Harel proponuje założyć eksperymentalnie, że artykuł „Brakująca srebrna kula” został napisany w 1952 roku, a nie w 1986. Chce przez reductio ad absurdum uzasadnić bezzasadność oddzielenia istoty od spraw ubocznych.

Argumentacja ta jest błędna. Po pierwsze, artykuł zaczyna się od stwierdzenia, że w latach pięćdziesiątych trudności uboczne w procesie programowania znacznie przeważały nad zasadniczymi, ale że tak już nie jest i że wyeliminowanie ich doprowadziło do poprawy sytuacji o całe rzędy wielkości. Przenoszenie tego argumentu o 40 lat wstecz jest nieuzasadnione: trudno bowiem wyobrazić sobie, że w 1952 roku nie trzeba było przede wszystkim walczyć z trudnościami ubocznymi.

Po drugie, stan spraw z lat pięćdziesiątych przedstawiony przez Harela jest nieścisły. Był to czas, kiedy zamiast projektowaniem wielkich, złożonych systemów programiści zajmowali się opracowywaniem konwencjonalnych programów (około 100-200 wierszy we współczesnym języku programowania), służących do wykonywania ograriiczonych zadań algorytmicznych. Przy dostępnej wówczas technologii i metodyce zadania takie były naprawdę trudne. Niepowodzenia, błędy i niedotrzymanie terminów były na porządku dziennym.

Dalej Harel opisuje, jak w następnych 25 latach uporano się z niepowodzeniami, błędami i niedotrzymanymi terminami w wypadku konwencjonalnych, małych indywidualnych programów. Nastąpiła poprawa o rząd wielkości.

Jednakże osiągnięty w 1950 roku poziom sztuki programowania nie ograniczał się do pisania małych indywidualnych programów. W1952 roku na maszynie Univac były przetwarzane dane spisu powszechnego z 1950 roku. Używano do tego celu złożonego programu opracowanego przez mniej więcej 8 programistów13. Na innych maszynach obliczano dynamikę procesów chemicznych, dyfuzję elektronów, tory pocisków rakietowych itd.14. Rutynowo korzystano z asemblerów, przemieszczających programów łączących i ładujących, ze zmiennopozycyjnych systemów interpretujących itp.15

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.