Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Eksperymenty traktujące o powtarzaniu w nauce

Z tych obserwacji wynika praktyczna rada: powtarzać trzeba najwięcej zaraz po nauce, a w miarę upływu czasu coraz rzadziej. Idealne rozłożenie powtórzeń „podpierających” gwałtownie spadającą krzywą zapominania przedstawiono na rys. 5.

Rysunek przedstawia dwie krzywe zapominania. Linia przerywana A wyobraża ubytek w materiale nie powtarzanym, linie pionowe to powtórzenia, które we właściwych miejscach wspierają linię B wyobrażającą ilość wiadomości przechowanych w pamięci dzięki powtarzaniu.

Praktycznie, uczącym się z podręcznika, skryptu czy notatek, radziłbym jako minimum każdy rozdział powtarzać raz lub dwa razy zaraz po przeczytaniu. Następnie powtórzyć go co najmniej raz jeszcze w ciągu najbliższych dni, a potem w okresie przed egzaminem. Oczywiście, nie podaję tych „terminów” jako czegoś sztywnego – planowanie powtórzeń zależy od typu materiału, indywidualnych właściwości pamięci uczącego się i jego czasowych możliwości. W żadnym razie jednak nie wolno odkładać powtarzania do chwili, gdy się już większość materiału zapomniało – to marnotrawstwo pracy i godzin.

Uzupełniając powyższą zasadę, wspomnieć trzeba o licznych eksperymentach, które dowiodły, że daleko lepsze wyniki daje powtarzanie co pewien czas niż zagęszczanie powtórzeń „jedno po drugim”. Przy- – ___:puśćmy, że ktoś ma wygłosić referat, lecz ani nie chce go odczytywać, ani nie czuje się na siłach, by mówić mając przed sobą tylko sam plan. Postanawia więc wszystko napisać i nauczyć się na pamięć. W tym wypadku łatwiej i szybciej zapamięta materiał ucząc się sześć razy po godzinie niż jednorazowo sześć godzin.

Zawsze aktywnie. Nie wolno „klepać tekstu” – ten błąd wyniesiony z lat dziecinnych zmniejsza produktywność wysiłku i przyśpiesza znużenie. Lepiej powtórzyć mniejszą ilość razy z większą uwagą, inicjatywą i pomysłowością niż więcej razy mechanicznie i bezmyślnie. Okazuje się, iż także przy powtarzaniu jakość jest ważniejsza od ilości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.