Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

hodowla

Hodowla zajmuje się stosunkowo rnałą liczbą gatunków traw i motylkowatych. Pod tym względem nawet w ciągu wielu lat nie zaszły większe zmiany. Ostatnio na całym świecie rozwijają się prace badawcze dla wykrycia — z ogromnych zasobów roślin na kuli ziemskiej — takich gatunków, które odpowiadałyby aktualnym wymogom. Przykładem są prace nad stokłosą obiedkowatą, wchodzącą do uprawy w naszym kraju, oraz nad różnymi gatunkami z rodzaju mózgi i perzu. W jak dużym stopniu rozwijają się tego rodzaju prace w niektórych krajach, dowodzą doniesienia z Brazylii, gdzie badaniom podano 2000 gatunków z 64 rodzajów motylkowatych, po czym wybrano tylko 11 gatunków, jako zasługujące na szczególną uwagę. Można wymienić wiele cech i właściwości, jakimi powinna odznaczać się dobra odmiana traw czy motylkowatych. Z punktu widzenia wartości pokarmowej odmian, nie może być obojętna zawartość krzemionki np. u kupkówki pospolitej. Zawartość jej u większej liczby badanych odmian wahała się w bardzo szerokich granicach i .może być dwukrotnie większa niż u odmian o niskiej zawartości krzemionki. Na podstawie długości i liczby ząbków na brzegach liści u odmian kupkówki można wnioskować pośrednio o poziomie ich wysycenia krzemionką. Stwierdzono bowiem, że na l cm brzegu liścia może wystąpić od O do 130 ząbków długości 60—143. Jak wiadomo, w ząbkach mieści się znaczna ilość krzemionki odkładanej przez rośliny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.