Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Ilu synów miał Noe?

Biblia nie mówi ani słowa. Ko wsianie iao u »wwiw tradycja biblijna wiąże z imieniem Noego, od którego zresztą, podobnie jak i od Adama, pochodzić powinien każdy człowiek. Jak wiadomo, Noe miał trzech synów – Sema, Chama i Jafeta – i oni to właśnie mieli być przodkami wszystkich trzech głównych ras ludzkich. Jest to jednakże tradycja późniejsza, w samej bowiem Biblii opowiedziana została jedynie znana historia o Chamie, który wykazał się brakiem szacunku dla swego ojca, wyśmiewając jego zachowanie, gdy ten po raz pierwszy zapoznał się z mocą wina. Z tego to właśnie powodu potomstwo Chama zostało ukarane czarną skórą i przypisaniem do „drugiej kategorii”, czyli stanu niewolniczego. Jak jednak na te sprawy patrzy dzisiejsza nauka?

Nie ma żadnego powodu do przypuszczenia, by skóra pierwotnych ludzi wyróżniała się jakimś specjalnym kolorem. Najprawdopodobniej nie była ona zbyt jasna ani bardzo ciemna, chociaż na pewno istniały w tym względzie znaczne różnice pomiędzy rozmaitymi osob-nikami. Decydującą rolę musiały odegrać po prostu warunki naturalne, w jakich bytowały te czy inne grupy. Część z nich np. zamieszkiwała rejony tropikalne, gdzie natężenie światła słonecznego jest dostatecznie duże, aby spowodować poparzenia obnażonej skóry ludzkiej.

Wiadomo nam z fizyki, że czarny kolor intensywnie pochłania promieniowanie, mogłoby się zatem wyda-wać, że w tym przypadku czarne zabarwienie skóry byłoby szkodliwe. Okazuje się jednak, że poparzenia wywołują jedynie promienie ultrafioletowe, a przed nimi czarna skóra chroni skutecznie. Wniosek ten potwierdza również i obserwacja – biały człowiek w zabarwienie skóry jest efektem działania doboru naturalnego świadczy również fakt, że kolor ten właściwy jest nie tylko mieszkańcom Afryki, ale w ogóle wszystkim pierwot-nym mieszkańcom stref tropikalnych. Warto przy tej okazji zauważyć że Pigmeje, żyjący również w tropi-kach, mają znacznie jaśniejszą skórę niż sąsiadujące z nimi plemiona murzyńskie, co należałoby tłumaczyć ich stałym przebywaniem w głębi cienistych dżungli. Przystosowaniem do warunków naturalnych można wyjaśnić także i inne, poza kolorem skóry, cechy antro-pologiczne właściwe rasie negroidalnej, jak np. kędzie-rzawe, czarne włosy, chroniące czaszkę przed prze-grzaniem czy też wydłużony kształt czaszki, rozpo-wszechniony zresztą również wśród Papuasów i Mela- nezyjczyków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.