Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Dwa kroki do przodu, jeden do tyłu

Program nie przestaje się zmieniać z chwilą dostarczenia go klientowi. Wprowadzenie do niego zmian na tym etapie nazywamy pielęgnacją programu. Proces ten zasadniczo różni się od serwisowej obsługi sprzętu.

Serwisowa obsługa sprzętu w systemie komputerowym obejmuje trzy czynności – wymianę uszkodzonych elementów, czyszczenie i smarowanie oraz wprowadzanie zmian technicznych w celu usunięcia wad projektu. (Chodzi w głównej mierze, chociaż nie wyłącznie, o usunięcie błędów dotyczących realizacji lub wdrożenia, a nie architektury, a zatem czegoś, co jest niewidoczne dla użytkownika).

Pielęgnacja programu nie wiąże się z czyszczeniem lub smarowaniem czegokolwiek ani z naprawą uszkodzeń. Polega głównie na zmianach prowadzących do usunięcia błędów powstałych w trakcie projektowania. Znacznie częściej, niż w wypadku sprzętu, zmiany te obejmują dodatkowe funkcje. Zazwyczaj są one widoczne dla użytkownika.

Łączny koszt pielęgnacji szeroko wykorzystywanego programu wynosi zazwyczaj 40 procent lub więcej kosztu jego opracowania. Co ciekawe, koszt ten ściśle wiąże się z liczbą użytkowników. Więcej użytkowników wykrywa więcej błędów.

Betty Campbell z Laboratory for Nuclear Science przy MIT wskazuje na interesujący cykl życia określonej wersji programu, przedstawiony na rysunku 11.2. Początkowo w nowej wersji pojawiają się stare błędy, znalezione już i usunięte w poprzednich wersjach. Okazuje się bowiem, że nowe funkcje nie są bez wad. To wszystko się poprawia i przez kilka miesięcy jest spokój. Później wskaźnik błędów znowu zaczyna rosnąć. Pani Campbell twierdzi, że bierze się to z większego doświadczenia użytkowników, którzy zaczynają w pełni wykorzystywać nowe możliwości danej wersji. Ta intensywna eksploatacja ujawnia bardziej subtelne błędy5.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.