Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

NADZIEJA DLA ALKOHOLIKÓW CZ. II

Bojaźliwość, wrażliwość na zagrożenie, mogą mieć istotne znaczenie w zrozumieniu zachowań alkoholika. Jest całkiem możliwe, że używa on alkoholu próbując zrównoważyć swój układ psychofizyczny. Poprawa wyobrażenia o sobie i zdolności radzenia sobie z lękami wydaje się być znaczącą alternatywą ucieczki w alkohol.

W innych obszarach osobowości stwierdzono znaczące przesunięcie ku charakterystyce: „zrelaksowany, spokojny, niesfrustrowany i opanowany” od stanu „sfrustrowany, napięty”. Odzwierciedlone w kwestionariuszu zmniejszenie nasilenia zmagań wewnętrznych może wskazywać na zwiększone poczucie kontroli nad procesami wewnętrznymi u badanych osób.

Sześć miesięcy po ukończeniu kursu metody Silvy oceniono u tych osób postępy w kuracji odwykowej. Z całej piętnastki, dwanaście osób zachowało w tym czasie całkowitą abstynencję. Jedna osoba uległa pokusie wypicia szklanki wina i na tym poprzestała. Jedna dwukrotnie zaczynała pić, lecz zatrzymała się przed osiągnięciem stanu upojenia wymagającego detoksykacji. Jedna trafiła do szpitala z zatruciem alkoholowym.

Zwalczanie alkoholizmu nie polega, zatem, tylko na wyobrażeniu sobie braku kieliszka w ręce. Działania korygujące dotyczyć muszą wzmacniania cech osobowości, których słabość prowadzi do wspierania się kieliszkiem. Oznacza to zapewnienie sobie pozytywnego programowania dla wzmocnienia takich czynników jak wyobrażenie o sobie, pewność siebie, samowystarczalność.

Możesz wzmocnić myślowo te pozytywne komendy następnym wyobrażeniem. Wyobraź sobie jak je realizujesz. Trzymasz się bardziej prosto. Promieniuje z ciebie nowa determinacja. Smak alkoholu jest ci wstrętny. Twoje oczy świecą nowym blaskiem.

Teraz gotów jesteś do trzeciego obrazu: prowadzisz normalne, wolne od nałogu, życie. Nie chciałbym, by wydawało się to tak proste, bo nie jest. Wolałbym zobaczyć alkoholika przechodzącego kompletny kurs i nabywającego całościowego podejścia do tego złożonego problemu. Lecz wielu udaje się zwalczyć swój nałóg w opisany tu, prosty sposób. Zacznij dzisiaj.

Łatwiej jest wyobrazić sobie kamień nerkowy, którego się nigdy nie miało, niż zobrazować alkoholizm doświadczany codziennie. Tym niemniej, do zwalczania alkoholizmu stosujemy taką samą procedurę programowania, co przy leczeniu kamieni – trzy obrazy, kolejno w lewą stronę. Przedstawieniem alkoholizmu może być obraz wysyconej alkoholem krwi lub obumierającej wątroby. Ale najłatwiejszym do wywołania obrazem jest ten, który tak dobrze znasz z doświadczenia – obraz samego siebie zataczającego się „po pijaku” lub opróżniającego tępo kolejne szklanice przy barze.

To wyobrażenie identyfikuje problem. Ten obraz umieszczasz na wprost siebie. Teraz przesuń obraz nieco w lewo i przystąp do korygowania problemu. Co teraz widzisz? Trzecim i ostatnim obrazem będziesz trzeźwy ty i stabilny świat bez knajp wokół ciebie. Ale jak dotrzesz do tego miejsca? To co zawiera drugi obraz?

Nie ma dwóch takich samych alkoholików. To, co pomaga jednemu nie musi być koniecznie słuszne dla drugiego. Wspomniani na początku tego rozdziału alkoholicy, brali udział w całym treningu metody Silvy, który poświęcony jest nie tylko zastosowaniom w zakresie uzdrawiania, o których traktuje książka, ale wielu innym sposobom doskonalenia i poszerzania całej swojej osobowości, o których tu nie mówimy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.