Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Odbicie pamięciowe zamierzone – kontynuacja

Jeżeli w materiale, szczególnie w materiale nie związanym treściowo w jedną całość, znajdują się składniki bardzo podobne, to w samorzutnym odbiciu pamięciowym materiału najczęściej brak jest któregoś z nich, podczas gdy w zamierzonym odbiciu są one najczęściej wyodrębnione jako oddzielne składniki.

Jeżeli składniki treściowe materiału stanowią powiązane grupy, to różnica między odbiciem pamięciowym zamierzonym a samorzutnym utrzymuje się wprawdzie nadal, ale jest znacznie mniejsza aniżeli przy składnikach luźnych. To znaczy, że p o- wiązanie materiału ułatwia jego zapamiętywanie, że większe różnice przy materiale nie powiązanym spowodowane są większym udziałem działań wiążących w procesie zamierzonego zapamiętywania, że zatem czynnikiem decydującym o różnicach między skutecznością obu rodzajów zapamiętywania są działania wiążące, jest myślenie.

Odbicie pamięciowe zamierzone cechuje większa łatwość i większa szybkość aktywizacji odtwo- rzeniowej. Wyraża się to i w krótszym – niż przy samorzutnym- czasie odtwarzania materiału zapamiętanego z nastawieniem na zapamiętanie, i w większej gotowości jego odtworzenia, i wreszcie w większej niż przy samorzutnym łatwości selektywnego odtwarzania poszczególnych składników.

Wszystkie przedstawione różnice między zapamiętywaniem samorzutnym a zamierzonym wskazują na to, że w tym ostatnim biorą udział procesy, które w samorzutnym albo nie występują, albo występują jedynie w wąskim zakresie, decydując o różnicy jakościowej obu rodzajów zapamiętywania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.