Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Odbicie pamięciowe zamierzone

Odbicie pamięciowe zamierzone jest znacznie dokładniejsze niż samorzutne, przy czym różnica wzrasta wraz ze zmniejszaniem się treściowego powiązania materiału. Większy stopień dokładności polega na rozszerzaniu się. zakresu odzwierciedlonych przedmiotów i ich właściwości. Gdy w grę wchodzi materiał obrazowy, wyraża się to w większej liczbie zapamiętywanych zdjęć czy rysunków lub przedmiotów i zdarzeń – np. oglądany film – lub też konkretnych działań oraz ich szczegółów: gdy mamy do czynienialz materiałem tekstowym, wyraża się to nie w liczbie jednostek tekstowych, gramatycznych, lecz – podobnie – w zwiększonej liczbie odzwierciedlonych poprzez tekst przedmiotów, sytuacji, zdarzeń i ich różnorodnych właściwości.

Odbicie pamięciowe zamierzone stanowi bardziej powiązaną całość aniżeli samorzut- n e. Wyraża się to w mniejszej liczbie luźnych składników, gdy w grę wchodzi materiał powiązany w jedną całość treściową, oraz w większej liczbie grup składników powiązanych (na podstawie ich treści, układu czasowo-przestrzennego lub podobieństwa pierwszosygnałowego) – gdy w grę wchodzi materiał nie powiązany, np. zbiory różnorodnych składników.

Z odbiciem pamięciowym zamierzonym wiąże się większa wiedza odnosząca się do jakości materiału, jego rozmieszczenia w czasie czy przestrzeni. W trakcie .»zapamiętywania zamierzonego występuje znacznie większa łatwość odnoszenia dodatkowo przypomnianych składników do już odtworzonych aniżeli w trakcie zapamiętywania samorzutnego, a ponadto występuje także znacznie większa łatwość przechodzenia w myśli od jednych składników do drugich („przechodzenia w myśli” całego materiału).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.