Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Osady bagienne

Bagna tworzą się w zagłębieniach terenu zbyt płytkich, by utworzyły się w nich jeziora, zwłaszcza w warunkach klimatycznych sprzyjających rozwojowi roślinności. Często bagna mogą być stadium zanikowym jezior (bagna limniczne) lub lagun. Niekiedy stanowią brzegowe części większych zbiorników wodnych. Cechą nagromadzających się w bagnach osadów jest duży udział obumierającej roślinności autochtonicznej lub nanoszonej z pobliskich obszarów — allochtonicznej. Obumarły materiał roślinny ulega w tych osadach przeobrażeniu w torf, a następnie w węgiel brunatny i kamienny. Z akumulacją bagienną związane są osady zasobne w wiwłanit Fe2+POJ2 • 8H2O i syderyt Fe2+CO3 tworzące się w strefach pozbawionych tlenu, a także osady wodorotlenku żelazowego (ruda bagienna, ruda darniowa), tworzące się w przypadku zasobności wód w tlen. Pospolicie powstają tu drobnoziarniste osady ilaste, mułki, a także piaski. Te ostatnie bywają związane z akumulacją eoliczną. W przypadku powolnego i długotrwałego obniżania się obszaru bagiennego może dojść do utworzenia wielopokładowych złóż węgli brunatnych czy kamiennych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.