Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Osrodek gospodarczy

?Powierzchnia ośrodka gospodarczego, a więc gruntów wyłączonych z bezpośredniej produkcji rolniczej, powinna być możliwie jak najmniejsza. Musi jednak zapewniać optymalne warunki do prac podwórzowych oraz optymalne warunki bytu dla ludzi i utrzymania dla zwierząt gospodarskich. Również liczba ośrodków gospodarczych powinna być jak najmniejsza. Dotyczy to przede wszystkim ośrodków obsługujących produkcję roślinną, w których znajdują się maszyny, magazyny, warsztaty i kierownictwo. Pewien wyjątek mogą stanowić ośrodki związane z produkcją zwierzęcą, których może być kilka, ale tylko wtedy, gdy chodzi o zwierzęta wypędzane w ciągu znacznej części roku codziennie na pastwisko oddalone od ośrodka centralnego. Należy jednak w każdym takim wypadku rozważyć, czy nie lepiej zwierzęta trzymać przez cały sezon wypasu na pastwisku, a jeśli są to krowy mleczne — doić je na pastwisku dojarką przewoźną. Przez niezbyt długi czas decentralizacja produkcji zwierzęcej jest dopuszczalna, zwłaszcza jeśli już istnieją budynki inwentarskie poza ośrodkiem centralnym. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania pracowników, to dzisiaj wciąż jeszcze istnieje tendencja do skupiania ich w możliwie dużych ośrodkach mieszkaniowych, by im zapewnić właściwe warunki socjalno-bytowe i kulturalne. Należy jednak sądzić, że w przyszłości nie będzie konieczne tworzenie dla pracowników gospodarstw państwowych, a nawet dla rolników indywidualnych osiedli czysto rolniczych. Osoby zatrudnione w rolnictwie będą mogły mieszkać tam, gdzie im to będzie odpowiadało, nawet w miastach, i dojeżdżać do pracy, korzystając z publicznych lub własnych środków komunikacji, tak jak to robią ludzie zatrudnieni w zawodach pozarolniczych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.