Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

RYTUAŁY OCZYSZCZAJĄCE CZ. II

Ciebie przeniknąć nic pozytywnego. Zaczynają się problemy ze zdrowiem, nieoczekiwane straty finansowe, brak dobrego kontaktu z dziećmi, zakłócenia w pomyślnej do tej pory relacji partnerskiej,…

ZAPAMIĘTYWANIE ZBIORU ZDJĘĆ CZ. II

Założeniem eksperymentu było umożliwienie prześledzenia zależności zapamiętania od stopnia złożoności bodźców, a na tym tle - roli nastawienia na zapamiętanie w porównaniu z zapamiętywaniem…

Klasyfikacja skal osadowych

Klasyfikację skał osadowych przeprowadza się na podstawach genetycznych, przy uwzględnieniu składu mineralnego. Składniki skał osadowych podzieli się na podstawie pochodzenia na dwie grupy: 1)…

Oddziel życie prywatne od zawodowego

Stres mentalny, jak widzieliśmy, posiada swoje fizyczne konsekwencje. Gdy podczas pracy poddany jesteś silnym napięciom, działa to na ciało tak samo, jakbyś przerzucał tony węgla. Dlatego też nie…

rozwoj nasiennictwa

Produkcja nasion roślin pastewnych, głównie traw i motylkowatych, rozwinęła się bardzo szybko na dużą skalę w niektórych krajach. Wysoko postawiona jest zwłaszcza tam, gdzie działają specjalistyczne…

UMYSŁ JAKO CUDOWNY UZDROWICIEL

Mieszkańcy małej wyspy w archipelagu Fidżi uważali się kiedyś za jedynych ludzi zdolnych do chodzenia boso po rozpalonych węglach. Obecnie sztuka ta jest powszechnie uznana za możliwą i względnie…

TRZECIE PRAWO ZAPAMIĘTYWANIA

Zapamiętane może być przez osobnika tylko to, co wywołuje reakcję emocjonalną. Prawo to nie wprowadza żadnego elementu subiektywistycz- nego do formułowanej tutaj w zarysie teorii zapamiętywania.…

Przygotowanie do wykonywania rytuałów

W tekście, który przeczytałeś do tej pory, zetknąłeś się z dwiema inwokacjami, inaczej nazywanymi słowami mocy. Mogą Cię one śmieszyć lub dziwić. Nie nakłaniam Cię do ich obowiązkowego wypowiadania.…