Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

ZAPAMIĘTYWANIE ZGŁOSEK BEZ SENSU

Ponieważ ogromna większość prac z dziedziny pamięci operowała w pierwszych trzydziestu latach badań niemal wyłącznie materiałem zgłosek bez sensu, uważałem za konieczne uwzględnić w badaniach również…

CO CZŁOWIEK – TO PAMIĘĆ

Nie ma dwóch jednakowych odcisków palca, każde ucho jest inne i każdy człowiek ma inną pamięć. Składa się na to wiele czynników. Można sobie wyobrazić, że pamięć człowieka jest walizką. Kto pakuje…

POTRZEBA PRZEŻYĆ ESTETYCZNYCH

Znaczy to, że w bezinteresownej kontemplacji dzieł sztuki, i w ogóle zjawisk, ocenianych jako piękne, nie chodzi o przyjemność (przykrość) w sensie elementarnych nastrojów, lecz o coś innego.…

ZBLIZA SIĘ EPOKA KONTROLI STRESU

Źródłem stresu jest zewnętrzny, fizyczny świat. Świat wewnętrzny jest źródłem spokoju. Lewa półkula mózgu i jej stresujący zewnętrzny świat, może osiągnąć niezwykłe korzyści ze swojej prawej połowy,…

Punkt zwrotny

Pomysł napisania tej książki powstał pierwszego stycznia 1980 roku, kiedy to wraz z moim chłopakiem (obecnie mężem), Timem, obudziliśmy się w naszym mieszkaniu w Londynie. Pracowaliśmy wówczas w…

Eksperymenty traktujące o powtarzaniu w nauce

Z tych obserwacji wynika praktyczna rada: powtarzać trzeba najwięcej zaraz po nauce, a w miarę upływu czasu coraz rzadziej. Idealne rozłożenie powtórzeń „podpierających” gwałtownie spadającą krzywą…

Faza przerabiania ukochanej osoby

W rzeczywistości jednak ten, o którego chodzi, nigdy nie siedział na złotym tronie, a i teraz nie poniewiera się w błocie. On siedzi naprzeciwko nas. I zawsze tam siedział. Od samego początku. To…

Odbicie pamięciowe zamierzone

Odbicie pamięciowe zamierzone jest znacznie dokładniejsze niż samorzutne, przy czym różnica wzrasta wraz ze zmniejszaniem się treściowego powiązania materiału. Większy stopień dokładności polega na…

hodowla

Hodowla zajmuje się stosunkowo rnałą liczbą gatunków traw i motylkowatych. Pod tym względem nawet w ciągu wielu lat nie zaszły większe zmiany. Ostatnio na całym świecie rozwijają się prace badawcze…