Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

CZEMU SŁUŻY MAGIA ŚWIEC? CZ. II

Do jakich celów możemy używać rytuałów związanych ze świecami i ogniem? Ich lista jest dość obszerna:- w intencji spełnienia marzeń, pragnień, próśb kierowanych do Siły Wyższej,

USTALIĆ HIERARCHIĘ CZ. II

Oczywiście, im bardziej się w danym przedmiocie specjalizujemy, tym mniejsze powinny być oka naszej sieci. Pojęcie ważności danej informacji czy obserwacji jest bardzo względne. Co dla jednego jest…

NADZIEJA DLA ALKOHOLIKÓW CZ. II

Bojaźliwość, wrażliwość na zagrożenie, mogą mieć istotne znaczenie w zrozumieniu zachowań alkoholika. Jest całkiem możliwe, że używa on alkoholu próbując zrównoważyć swój układ psychofizyczny.…

Odbicie pamięciowe zamierzone – kontynuacja

Jeżeli w materiale, szczególnie w materiale nie związanym treściowo w jedną całość, znajdują się składniki bardzo podobne, to w samorzutnym odbiciu pamięciowym materiału najczęściej brak jest…

Rozwiązywanie testu

Test składał się z siedmiu zadań: Pierwsze z nich zawierało zachętę do dokonania zmian w całości programów nauczania w wypadku niczym nie krępowanej swobody do takiego działania. Zadanie drugie…

Osady bagienne

Bagna tworzą się w zagłębieniach terenu zbyt płytkich, by utworzyły się w nich jeziora, zwłaszcza w warunkach klimatycznych sprzyjających rozwojowi roślinności. Często bagna mogą być stadium…

Złożoność istot żywych

Mówienie o budowaniu oprogramowania już się jednak przeżyło. Czas na kolejną zmianę. Jeśli budowane przez nas dzisiaj struktury koncepcyjne są zbyt skomplikowane, żeby można je było z góry dokładnie…

Eksperyment myślowy Harela

Harel proponuje założyć eksperymentalnie, że artykuł „Brakująca srebrna kula" został napisany w 1952 roku, a nie w 1986. Chce przez reductio ad absurdum uzasadnić bezzasadność oddzielenia istoty od…

Mój najlepszy rok 1993 – ciąg dalszy

Kilka lat temu nawet zaprenumerowałam czasopismo dla pisarzy, w nadziei że to zmobilizuje mnie do działania, ale doszło do tego, iż każdego miesiąca, kiedy je dostawałam, narastało we mnie poczucie…

NAWYKI POSTĘPOWANIA MORALNEGO CZ. II

Lidia Stawowska przeprowadziła swe badania w trzech klasach szkoły podstawowej w środowisku robotniczym, a mianowicie w jednej szóstej i w dwóch siódmych równoległych (A i B) w latach 1965-1966:…