Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Przyjaźnie nawiązuję z wielkim trudem

Zakwalifikujmy jakoś to stwierdzenie. Czy dlatego nie nawiązujesz znajomości, że jesteś nieśmiały, czy może dlatego, że zawrzeć nową znajomość jest trudno? W zależności od tego, która z tych…

Gdy jest się zahipnotyzowanym

Jeżeli spróbowaliście podanych w tej książce ćwiczeń relaksacyjnych, to macie już pewne wyobrażenie, jak to bywa, gdy się jest zahipnotyzowanym, ponieważ ćwiczenia relaksacyjno-ima- ginacyjne to nic…

TYPOWE POSTAWY WOBEC DZIEŁ SZTUKI CZ. II

Między tymi tak jaskrawo zaznaczonymi postawami typowymi wobec dzieł sztuki, istnieją postawy mniej lub bardziej pośrednie i niewyraźne, jednak opisane dwie uważać można za postawy typowe, zasadnicze…

CZEMU SŁUŻY MAGIA ŚWIEC? CZ. II

Do jakich celów możemy używać rytuałów związanych ze świecami i ogniem? Ich lista jest dość obszerna:- w intencji spełnienia marzeń, pragnień, próśb kierowanych do Siły Wyższej,

USTALIĆ HIERARCHIĘ CZ. II

Oczywiście, im bardziej się w danym przedmiocie specjalizujemy, tym mniejsze powinny być oka naszej sieci. Pojęcie ważności danej informacji czy obserwacji jest bardzo względne. Co dla jednego jest…

NADZIEJA DLA ALKOHOLIKÓW CZ. II

Bojaźliwość, wrażliwość na zagrożenie, mogą mieć istotne znaczenie w zrozumieniu zachowań alkoholika. Jest całkiem możliwe, że używa on alkoholu próbując zrównoważyć swój układ psychofizyczny.…

Odbicie pamięciowe zamierzone – kontynuacja

Jeżeli w materiale, szczególnie w materiale nie związanym treściowo w jedną całość, znajdują się składniki bardzo podobne, to w samorzutnym odbiciu pamięciowym materiału najczęściej brak jest…

Rozwiązywanie testu

Test składał się z siedmiu zadań: Pierwsze z nich zawierało zachętę do dokonania zmian w całości programów nauczania w wypadku niczym nie krępowanej swobody do takiego działania. Zadanie drugie…