Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

PODSTAWOWE CZYNNOŚCI W STOSUNKACH MIĘDZYLUDZKICH

We wszelkiego pokroju stosunkach międzyludzkich zaangażowany jest mniej lub więcej cały człowiek, cała jego psychika. Jedynie w stosunkach nader prostych i momentalnych, fakt ten może uchodzić uwadze obserwatora. Znaczy to, że w zasadzie tak samo, jak w kontakcie z rzeczami, zjawiskami przyrody, roślinami, zwierzętami, krajobrazami itp. w grę wchodzą czynności poznawcze, uczucia i – w rezultacie – jakieś czynności moto- ryczne. Co prawda, zachodzi tu niemała różnica. Wymienione czynności odnoszą się do ludzi, jako istot działających, jako osobowości. Czy sobie zdajemy z tego sprawę wyraźnie czy nie (czy tylko „marginesowo”) wiemy, że człowiek zauważany jest osobą, że może również nas obserwować, może wobec nas doznawać jakichś uczuć, zajmować w ślad za tym jakąś postawę, ostatecznie zaś w stosunku do nas – tak czy owak – zadziałać. Mało tego. Wiemy również – chociaż i z tego nie zdajemy sobie sprawy wyraźnie, że ludzie otaczający nas, mogą odegrać jakąś rolę w realizacji naszych potrzeb i odpowiednich przedsięwzięć. Ściślej – mogą być pomocni lub stanowić przeszkodę.

Jest to fakt pryncypialny w stosunkach międzyludzkich. Pociąga on bowiem za sobą istotną konsekwencję w postaci z jednej strony mniej lub bardziej przyjaznego, z drugiej strony w rozmaitym sensie i w różnej mierze agresywnego, czy nieprzyjaznego odnoszenia się ludzi wzajemnie do siebie. Można by nawet przyjąć, że w stosunkach wzajemnych ludzi do siebie, a więc zarazem w prostych składnikach tychże stosunków (w czynnościach poznawczych, uczuciowych i w widocznym działaniu), zupełna obojętność wzajemna jest zjawiskiem granicznym czy wyjątkowym. Innymi słowy, ludzie obserwują siebie nawzajem i poznają, doznają uczuć i zajmują stanowisko mniej lub więcej czynne prawie zawsze w kierunku „do”, bądź przeciwnie w kierunku „od”, jako ku osobom faktycznie lub po- tencjonalnie przyjaznym, albo jako faktycznie lub okolicznościowo nieprzyjaznym, może nawet wrogim.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.