Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

POTRZEBA PRZEŻYĆ ESTETYCZNYCH

Znaczy to, że w bezinteresownej kontemplacji dzieł sztuki, i w ogóle zjawisk, ocenianych jako piękne, nie chodzi o przyjemność (przykrość) w sensie elementarnych nastrojów, lecz o coś innego. Kontemplacja estetyczna zawiera w sobie wprawdzie uczucia, nastroje, wyobrażenia, myśli, ale nie jest tożsama z ich sumą. Jest to bowiem swoisty proces psychiczny, polegający na spełnianiu swoistych potrzeb osobowości.

Małe dziecko prawie że nie potrzebuje sztuki (w szerokim sensie słowa: muzyki, literatury, sztuk plastycznych), czemu nie przeczy fakt, że już w dzieciństwie pojawiają się zaczątki twórczości artystycznej: w każdym razie, aktywności tak ocenianej przez dorosłych: np. „malarstwo” dzieci. Potrzeba ta kształtuje- się powoli, w ciągu wielu lat. Stopniowo dziecko tworzy swoją własną, prymitywną sztukę, pod pewnymi względami podobną do sztuki ludów pierwotnych. Proces kształtowania się sztuki biegnie równolegle do procesu kształtowania się osobowości: jest zależny od nacisku masy podniet kulturowych, właściwych danemu środowisku wychowawczemu.

Jednym z istotnych zjawisk w procesie kształtowania się osobowości jest samowiedza, tj. proces i zdolność do uprzytamniania sobie własnej odrębności wobec ludzi, rzeczy i własnych ideałów. Bez samowiedzy nie ma osobowości. Samowiedza bywa często wyrazem jakiejś rozterki wewnętrznej, np. starcia sprzecznych motywów. Człowiek w pełni „świadom siebie”, swych zadań, obowiązków, kłopotów, swych braków i ułomności, jest wprawdzie dojrzały psychicznie, lecz niezbyt – z tego powodu – szczęśliwy. Bezustanne krzątanie się dokoła spraw codziennych, trud zabezpieczania i zdobywania chleba, odpowiedzialność za rodzinę, świadomość, że prędzej czy później i tak śmierć zniweczy wszelkie osiągnięcia, wzbudza zgryzotę, która niejako tkwi w zanadrzu i która od czasu do czasu pojawia się w świadomości i męczy człowieka, istotę samowiedną.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.