Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

PROBLEMATYKA I METODY BADAŃ KRYTERIA WYBORU PROBLEMÓW

Badania nad ocenami czy to cech osobistych, czy to zjawisk obiektywnych, dzieł kultury bądź ich składników, dotyczyć mogą wielu różnych problemów. Podobnie, jak same oceny odnosić się mogą do problemów mniej lub więcej ważnych i godnych trudu badawczego. Skupić trzeba się przede wszystkim na problemach ważnych. Idzie za tym potrzeba ustalenia kryteriów ważności problemów, jako przedmiotów badań naukowych. Nie sposób na tym miejscu wnikać głębiej w tę trudną sprawę naukoznawczą. Ograniczymy się do kilku uwag. Otóż problemy naukowe są tym ważniejsze, im bardziej są nowe, ogólne i ramowe, przy tym trafnie uchwycone i nadające się do pracy badawczej (1): im bardziej są przystosowane do pilnych potrzeb społecznych, tj. im lepiej wyniki badań nadają się do zastosowania praktycznego celem rozwiązywania ważnych zadań społecznych (2).

Uwzględnić też można dodatkowo jakość metod zastosowal- nych do rozwiązywania danych problemów. Wprawdzie metody stanowią ich funkcję, ale zdarza się, że do badań nad problemami istotnie ważnymi brak metod odpowiednich lub przeciwnie, że istnieją takie właśnie metody do problemów pochodnych. Fakt ten w pewnej mierze rzutuje zwrotnie na ważność problemów, a to w sensie podniety zachęcającej do badań bądź powstrzymującej od nich. Może się zdarzyć, że wszystkie kryteria są zbieżne, co ułatwia wybór problemów i ustalenie słusznego (racjonalnego, ekonomicznego) planu badań. Niekiedy jednak zgod- ności brak, wtedy zaś trzeba się opowiedzieć za jednym lub dwoma spośród powyższych kryteriów. Oczywiście przede wszystkim za jednym z dwóch pierwszych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.