Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Prognozy rynkowe

Aby opracować prognozy rynkowe, trzeba mieć specyfikacje dotyczące wydajności komputera i postulowane ceny. Aby z kolei oszacować koszty produkcji, należy wielkości z prognoz połączyć z wyliczeniami z projektu, dotyczącymi części składowych. Na podstawie tych wielkości ustala się koszty rozwojowe i stałe na jednostkę produkcji, które z kolei wyznaczają ceny.

Jeśli ceny są niższe od postulowanych, rozpoczyna się radosna spirala sukcesu. Prognozy rynkowe zapowiadają zwyżki sprzedaży, zmniejszają się koszty jednostkowe, a ceny jeszcze spadają.

Jeśli ceny są wyższe od postulowanych, rozpoczyna się spirala katastrofy. Wszyscy muszą się wtedy przyłożyć do przełamania jej. Trzeba wymusić większą wydajność i opracować nowe zastosowania komputera, aby podtrzymać wyższą sprzedaż. Należy też zmniejszyć koszty, żeby otrzymać niższe szacunki cen. Cykl ten narzuca dyscyplinę, która często wymusza najlepszą, jaka może być, pracę marketingowca i inżyniera.

Taka praktyka może jednak też doprowadzić do absurdalnych wahań. Przypominam sobie maszynę, w której w trzyletnim cyklu rozwojowym licznik rozkazów pojawiał się i znikał z pamięci co sześć miesięcy. W jednej fazie życzono sobie nieco wyższej wydajności, a więc licznik rozkazów wprowadzano do tranzystorów, a w następnej dla odmiany myślą przewodnią była obniżka kosztów, a więc licznik wprowadzano jako komórkę pamięci. W innym przedsięwzięciu najlepszy dyrektor techniczny, z jakim się kiedykolwiek zetknąłem, służył często za ogromne koło zamachowe, którego siła bezwładności tłumiła wahania wywoływane przez rynek i przez członków kierownictwa.

Podobne dokumenty są niezbędne dziekanowi wydziału wyższej uczelni, choć jego cele i sposoby działania są zupełnie inne niż te przedstawio ne wcześniej. Niemal każda decyzja dziekana lub rady wydziału oznacza specyfikację lub zmianę jednego z podanych niżej dokumentów.

Zauważmy, że te elementy są bardzo podobne do elementów dokumentacji przedsięwzięcia komputerowego: zadania, specyfikacja produktu, przydział czasu, przydział pieniędzy, przydział miejsca, przydział ludzi. Brakuje jedynie dokumentów związanych z ceną: tym zajmują się władze uczelni. Podobieństwo nie jest przypadkowe – w każdym zadaniu kierowniczym liczy się: co, kiedy, ile, gdzie i kto.

Dokumenty w pracach nad oprogramowaniem. W wielu przedsięwzięciach programistycznych zaczyna się od zebrań, na których ludzie omawiają strukturę programu. Dopiero później podejmuje się prace nad nimi. Choćby przedsięwzięcie było jak najmniejsze, jego szef powinien przede wszystkim bezzwłocznie sformalizować przynajmniej przygotowanie minidokumentów, które posłużą jako jego baza danych. Okaże się, że będą mu potrzebne dokumenty podobne do tych, których potrzebują inni menedżerowie.

Co: zadania. Definiują potrzebę, którą należy zaspokoić, oraz cele, dezyderaty, ograniczenia i priorytety. Co: specyfikacja produktu. Na początku jest to propozycja produktu, a na końcu – podręcznik i dokumentacja wewnętrzna. Kluczowym elementem jest określenie szybkości działania programu i rozmiarów zajmowanej przez niego pamięci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.