Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

regula partnerstwa

Zachowanie reguły partnerstwa przyrody i człowieka nie pozwala ‚na swobodne włączenie ludzkości do trzeciej z wymienionych ‚kategorii zasobów przyrody. Ludzkość i jej dzieła przedstawiają bowiem wyjątkowe i szczególne układy w środowiskach przyrodniczych. Dlatego też trudno do którejkolwiek z powyższych kategorii zasobów przyrody zaliczyć nic tylko człowieka, ale także jego twory kulturalne, cywilizacyjne, a nawet niektóre przekształcone wytwory, np. nietrwałe genotypowo, przeto niewłaściwie odnawiał te zasoby roślin czy zwierząt hodowlanych lub budynki czy konstrukcje, jakie tworzy z różnorodnych zasobów przyrody, które niszczeją, a potem są na nowo produkowane, odtwarzane i budowane. Jeżeli tak ujmiemy sprawę zasobów przyrody i ich podział, dotyczący jak widać przede wszystkim otoczenia przyrodniczego ukształtowanego przez człowieka (noosiery), łatwo można zauważyć, jak nieznaczne ilościowo w stosunku do gigantycznej masy zasobów zmagazynowanych w przyrodzie są ich części ożywione lub częściowo odnawialne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.