Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

TRZECIE PRAWO ZAPAMIĘTYWANIA

Zapamiętane może być przez osobnika tylko to, co wywołuje reakcję emocjonalną. Prawo to nie wprowadza żadnego elementu subiektywistycz- nego do formułowanej tutaj w zarysie teorii zapamiętywania. Reakcja emocjonalna jest podobnie obiektywno-subiektywna, jak każda inna reakcja, jak każdy proces psychiczny.

Zarówno przy materiale obrazowym, jak i przy materiale werbalnym (których używałem w omawianych eksperymentach) składniki materiału były tym szybciej zapamiętywane, im większy „zawierały” ładunek emocjonalny, tzn., im szybciej i im silniejszą wywoływały reakcję emocjonalną. Z materiału tekstowego zapamiętywane były najwcześniej te porcje treściowe, które dla osób badanych miały charakter emocjonalny. Ze zbioru zdań zapamiętane zostały bezpośrednio najlepiej prawie wszystkie zdania, które 30 osób zgodnie uznało za najbardziej „emocjonalne”, natomiast wśród zdań nie zapamiętanych lub najgorzej zapamiętanych nie znalazło się ani jedno zdanie „emocjonalne”. Obejrzenie tablic zestawiających stopień zapamiętywania różnych porcji treściowych w filmach Instynkty u zwierząt i Pająk krzyżak przekonuje łatwo każdego o występowaniu tej samej prawidłowości. Uwzględniając omawianą zależność, można tak ułożyć materiał eksperymentalny, że przed badaniem da się przewidzieć z bardzo dużym prawdopodobieństwem szybkość zapamiętania różnych grup składników.

Przypominam ustalone już wielokrotnie fakty. Bodźce naturalne są znacznie łatwiej zapamiętywane aniżeli bodźce nienaturalne (pies – lampa: człowiek – zgłoski bez sensu). Osłabianie siły odruchu bezwarunkowego (np. pokarmowego przez uprzednie podkarmienie zwierzęcia) utrudnia wytworzenie odruchu warunkowego. Bodziec obojętny znacznie łatwiej jest warunkować na odruchu bezwarunkowym niż na warunkowym. Wszystkie te fakty wskazują na tę samą zależność.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.