Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

USTALIĆ HIERARCHIĘ

A jako pszczółka niepotrzebne zioła omija także też ten, czego mu nie trzeba tak długo pamiętać, a co by mu się w niwecz na potym nie przegodziło, może obminąć, a do ulika nie przynosić, ani chować.

Bo patrz i na muzykę, gdy jej kto słucha, tedy snadnie wyrozumieć może strunę albo piszczałkę, która różno beczy, bo i drugie głosy wnet pomiesza. Także też nasłuchawszy się albo naczedl- szy onych rozlicznych rzeczy, snadnie rozeznać, co cudnie piska a co nikczemnie beczy.

– A czy można podkreślać?

– Można, byle nie w cudzej książce.

– Czy to dobra metoda?

– 1 M. Montaigne: Pisma T. I, rozdz. 25, J. Gebethner i S-ka, Kraków 1917: s. 191.

– Żeby podkreślanie było aż metodą, musi spełniać pewne warunki.

– Jakie?

– Przede wszystkim należy podkreślać tylko to, co istotne. Podkreślanie jest aktem wyboru. Dajcie mi książkę w paru egzemplarzach popodkreślanych przez różnych uczniów, a być może na tej podstawie ocenię stopień ich inteligencji.

Wyszukanie w tekście słów, które są jakby nosicielami sensu całych zdań, i zdań, w których się skupia sens całych paragrafów, aktywizuje uwagę i rozumienie, i już tym samym sprzyja zapamiętaniu.

Wykrycie i podkreślenie w tekście zasadniczych punktów oparcia jest równoznaczne z uświadomieniem sobie tego, co główne, najbardziej charakterystyczne i z czego reszta wynika. Praca ta pozwala później na objęcie całej strony jednym „rzutem oka”, ale przede wszystkim jest ona jakby wstępnym aktem przekazującym pamięci to, co powinna przechować. Przypomina się powiedzenie Erazma z Rotterdamu, że dobra pamięć jest jak sieć – zatrzymuje wszystkie duże ryby, a pozwała uciekać małym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.