Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

WZGLĘDNIE ZWARTA CAŁOSC ODBICIA PAMIĘCIOWEGO CZ. II

Przynależność składników do całości odbicia pamięciowego lub zwarta całość odbicia pamięciowego ma swą przyczynę w wyodrębnionej czasowo-przestrzennie w korze mózgowej strukturze ich śladów i powiązań między nimi. Wzrastająca liczba i różnorodność bodźców, wprowadzając w coraz większym zakresie złożone stosunki pogłębiającego się hamowania, osłabia ślady i ich powiązania, zmniejszając możliwości ich aktywizacji, a tym samym osłabiając stopień ich przynależności do całości odbicia.

Jeżeli z materiału przekraczającego swym zakresem granice zapamiętywania bezpośredniego utrwalają się tylko niektóre elementy treściowe, to nasuwa się pytanie o ich wzajemne relacje w obrębie odbicia pamięciowego. Bodźce działające na człowieka w postaci tekstu, filmu, ugrupowania przedmiotów działają w określonej kolejności i odbijają się w określonej kolejności w korze mózgowej. Przebieg tego odbijania jest bardzo skomplikowany, ponieważ przy stałym współdziałaniu u człowieka drugiego układu sygnałowego, bodźce – jak wiemy – aktualizują ślady struktur pojęciowych i zostają poznane jako składniki treściowe tych struktur, w które zostały już włączone w procesie spostrzegania. W te same struktury pojęciowe mogą być włączone poszczególne części układu bodźców, poszczególne części materiału niezależnie od ich miejsca w układzie. Nie oznacza to jednak żadnej dowolności ich układu.

W filmie Instynkty u zwierząt grupy treściowe 1-23 obejmują różne ptaki, wśród których najliczniejsze są ptaki wodne. Ich kolejność w filmie jest przeplatana: 2-3-4-6-7-9-10- 17-18-19-20-21-22-23, ale wszystkie zostają zapamiętane przez T. R. jako ptaki wodne, przy czym w procesie odtwarzania kolejność ich w wielu miejscach nie odpowiada kolejności bodźców:

Były różne ptaki wodne: 17-18-5-21-22-23-19. Osoba badana D. O. odtwarza razem z tego samego filmu następujące grupy treściowe: 24-19, 20-15, które zapamiętała jako czułe sceny opieki. Z szeregu różnych zdjęć A. G. zapamiętuje zdjęcia 25, 6 i 10 jako zdjęcia na Kasprowym.

Przy wszystkich rodzajach bodźców spotykałem się z tym samym faktem: zapamiętywane są łącznie bodźce należące do różnych miejsc szeregu. Łącznie zapamiętane bodźce stanowiące większe składniki odbicia pamięciowego nazywam zespołami pamięciowymi.

Zespoły pamięciowe powstają w trojaki sposób: na podstawie stosunków treściowych, na podstawie podobieństwa sensorycznego i tzw. ubocznego skojarzenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.