Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Zagadki współczesnej nauki – kontynuacja

Mego przyszłego czytelnika wyobrażam więc sobie jako człowieka poszukującego i dociekliwego, nie za-mykającego się w ciasnych ramach swej specjalności, zawsze chętnego do podzielenia się z innymi swoją wiedzą, a dla nauki i jej rozwoju poświęcającego całe swoje siły i życie.

Co dziesięć, piętnaście lat podwaja się suma naszej wiedzy o świecie, żywot książki popularnonaukowej jest więc siłą rzeczy mniej więcej dwa razy krótszy. 2 km poniżej poziomu oceanów. Pozostało na tej pustyni wprawdzie kilka jezior, do których wpadały rzeki, jeziora owe były jednak, pomimo stałego dopływu słodkiej wody, zasolone do tego stopnia, że wyżyć w nich mogły jedynie nieliczne, wysoko wyspecjalizowane gatunki małży i ślimaków.

Pustynię, pozostałą po Morzu Śródziemnym, przeci-nały głębokie kaniony, którymi do wspomnianych jezior spływały wielkie rzeki tego basenu. W końcu zeszłego wieku w trakcie prac wiertniczych odnaleziona m. in. dawne koryto Rodanu – okazało się wówczas, że w okolicach dzisiejszej delty wypełniają je osady o miąższości około 1 km. Ciekawego odkrycia dokonał radziecki geolog, I. S. Czumakow, pracujący przy bu-dowie tamy asuańskiej, odkrył mianowicie głęboki wą-wóz, wrzynający się w granitowe skały kontynentu na 200 m poniżej dzisiejszego dna Nilu, a przecież Asuan dzieli od ujścia Nilu ponad 100 km. W dzisiejszej delcie Nilu dna owego kanionu nie dosięgły wiercenia na głębokość ponad 300 m, Czumakow przypuszcza nawet, że znajduje się ono na głębokości 1,5 km. Podobne, wąskie :i głębokie, wąwozy lub kaniony odkryte zostały również na terytorium i przy brzegach Algierii, Syrii, Izraela oraz innych krajów śródziemnomorskich, a wszystkie one powstały w tych czasach, gdy Morze Śródziemne nie istniało.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.