Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

Zapamiętanie i sposób przypominania – kontynuacja

Dane te wskazują, że na 10 osób nie ma ani jednej osoby, u której powstałoby zapamiętanie dwóch par, a tylko u trzech nastąpiło zapamiętanie pierwszej lub ostatniej pary. Dużo przemawia za tym, że nawet u tych trzech osób nie nastąpiło samorzutne zapamiętanie, że raczej liczby odpowiadające pierwszej i ostatniej zgłosce zostały wtórnie przyporządkowane. Osoby badane pamiętają dobrze ostatni lub pierwszy element obu szeregów i łączą je myślowo razem. Należy podkreślić, że nie ma pod tym względem żadnej różnicy między serią S3 złożoną z par zgłosek i liczb a serią S4 złożoną z par wyrazów i liczb.

Nasuwa się wniosek, że skoro w tych warunkach jednoczesnego percypowania par różnych składników nie zapamiętano ani jednego elementu, pomimo że elementy następowały w tym samym układzie, to znaczy, że pierwszy składnik asocjacyjnej teorii zapamiętywania nie jest prawdziwy.

Czy wniosek ten jest słuszny? Asocjacjoniści mogą się bronić przed wyciąganiem takiego wniosku. Czynnik powtarzania, tak bardzo przez nich podkreślany, pozostawia im furtkę. Eksperyment nr 13 wykazał brak spodziewanego zapamiętania materiału po 10 powtórkach. Czy w tezie asocjacyjnej mieści się takie ilościowe ograniczenie? Nie. Wobec tego wniosek w ich mniemaniu byłby nieuzasadniony. To, co nie zostało zapamiętane po 10 powtórkach, może się utrwalić po 20, 50 powtórkach, a choćby nawet po 100.

W ten sposób powstała konieczność przeprowadzenia eksperymentu uzupełniającego. Eksperyment taki przeprowadziłem. Trzy osoby odtwarzały materiał po 10 powtórkach, następne trzy po 20, dalsze po 30 i tak aż do 100. Ponieważ zapamiętanie zgłosek następowało niekiedy już po 8 powtórkach i osobom badanym mogłoby się wydać dziwne i irytować je, że wciąż jeszcze powtarzają, skoro są przekonane, że już pamiętają, to tym, które miały odtwarzać materiał po 30, 40 razy itd., dawałem dodatkową instrukcję: „Seria będzie pokazywana nieco dłużej, niż potrzeba do poprawnego odtworzenia, a to dlatego, ażeby się lepiej utrwaliła”. Ponadto wobec znużenia, jakie powstaje po wielokrotnym powtarzaniu, robiłem w badaniach tych osób, które powtarzały oglądaną serię większą ilość razy, przerwę 15-minu- tową, wypełnioną przez cały czas oglądaniem obrazków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.