Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

ZAPAMIĘTYWANIE ZBIORU ZDJĘĆ CZ. II

Założeniem eksperymentu było umożliwienie prześledzenia zależności zapamiętania od stopnia złożoności bodźców, a na tym tle – roli nastawienia na zapamiętanie w porównaniu z zapamiętywaniem samorzutnym w odniesieniu do materiału treściowo nie zorganizowanego.

Rozpoczynam od analizy trzech ‘grup: zdjęć najlepiej zapamiętanych, średnio zapamiętanych i najgorzej zapamiętanych. Trzy stopnie częstotliwości zapamiętania (oparte na procentowej liczbie osób, które zapamiętały dane zdjęcia) są bardzo wyraźnym odbiciem stopnia złożoności przedmiotowej samych zdjęć. W grupie najlepiej zapamiętanych znajdują się poza jednym wyjątkiem (26) zdjęcia z jednym głównym motywem zajmującym znaczną, pierwszoplanową część zdjęcia. Przeciwnie jest w grupie najgorzej zapamiętanych. Motywem zdjęcia jest tu grupa przedmiotów równowartościowych motywacyjnie (25 – ludzie na tle gór czy 9 – robotnicy przy betoniarce) ewentualnie motyw nie wybija się, nie jest wyraźnie określony (30). W grupie zdjęć średnio zapamiętanych znajdują się takie, których motywem jest wprawdzie jeden przedmiot, ale mniej wyraźnie wyodrębniający się (niż w grupie pierwszej) spośród pozostałych przedmiotów (1, 17) lub przedmiot bardziej złożony (5) oraz takie, których motywem jest grupa przedmiotów, ale z wyraźną dominacją jednego przedmiotu (góral na zdjęciu 2, dziecko ze śmieszną miną na zdjęciu 29).

Wszystkie te określenia i klasyfikacje cechuje, zwłaszcza w wypadkach niekrańcowych, pewien stopień niedokładności wywołującej wrażenie dowolności. Niemniej jednak nie można zaprzeczyć, że ujawnia się tutaj wyraźnie zależność, której wyjaśnieniem zajmę się w rozdziałach następnych. Na razie ograniczam się do podkreślenia niezaprzeczalnego faktu, że 90% zdjęć najlepiej zapamiętanych, to zdjęcia z jednym wyraźnym motywem głównym i że spośród zdjęć przedstawiających grupę wielu przedmiotów zaledwie jedno (26) zapamiętały niemal wszystkie osoby.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.