Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

ZAPAMIĘTYWANIE ZGŁOSEK BEZ SENSU

Ponieważ ogromna większość prac z dziedziny pamięci operowała w pierwszych trzydziestu latach badań niemal wyłącznie materiałem zgłosek bez sensu, uważałem za konieczne uwzględnić w badaniach również i ten rodzaj materiału, ażeby mieć możność krytycznego ustosunkowania się do wyników tych autorów, na których opierają się wszystkie podręczniki psychologii, z wyjątkiem konsekwentnie marksistowskich. Autorzy, którzy wyłącznie lub głównie opierali swe badania na materiale zgłosek bez sensu, uważali ten materiał za najlepszy z możliwych ze względu na jego tzw. „obiektywną neutralność treściową”. Przeciwnicy, głównie psychologowie postuci, ale także wielu psychologów stojących na stanowisku materialistycznym, potępiali w czambuł posługiwanie się materiałem zgłosek bez sensu – argumentując, że na podstawie tego materiału nie można badać praw pamięci, gdyż jest on wyjątkowy, nienaturalny, bezsensowny, a więc daleki od tego, co stanowi treść życia każdego człowieka. Ani jedni, ani drudzy nie mieli racji zajmując tak bezwzględne stanowisko. Asocjacjoniści i ich kontynuatorzy mylili się całkowicie sądząc, że wszystkie prawa pamięci można poznać, badając zapamiętywanie i odtwarzanie zgłosek bez sensu, gdyż oznaczałoby to zniesienie różnicy między poznaniem bezpośrednim a pośrednim, zaprzeczenie myślenia abstrakcyjnego. Ich przeciwnicy są w błędzie twierdząc, że istnieją oddzielne a podstawowe prawa pamięci dla materiału sensownego i dla materiału bezsensownego.

Z tych wszystkich względów przeprowadziłem osobne badania nad zapamiętywaniem zgłosek bez sensu, poświęcając im grupę eksperymentów. Część wyników referuję w tym rozdziale, pozostałe omówię w rozdziałach następnych.

Przebieg badania: Wobec tego, że w eksperymencie GE-17 brały udział te same osoby, których zapamiętywanie badałem w.eksperymencie GE-4, trzeba było tak zmienić warunki eksperymentu, ażeby żadna z osób nie mogła się zorientować, że chodzi o badanie pamięci.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.