Szukasz kursu specjalistycznego z BHP, SEP lub kursu na spawcza? Kurs edukacyjny!

ZASTOSOWALNOSC METODY EKSPERYMENTALNEJ DO BADAN NAD OCENAMI

Trzeba w związku z tym przypomnieć, na czym polega istota eksperymentu jako metody naukowej. Wydaje się to słuszne, skoro metoda przewodników skalowych – o której szczegółowo mówić będziemy dalej – w większości wykonanych prac służyła w zasadzie za (istotny) składnik badań eksperymentalnych.

Metoda eksperymentalna różni się zasadniczo od obserwacyjnej, i to niezależnie od przedmiotu badań oraz od tego, czy posługujemy się w badaniach instrumentami. Eksperymentować pomyślnie dla nauki można bowiem również na zjawiskach wysoce złożonych z obrębu nauk humanistycznych, np. z psychologii wychowawczej, a nie tylko na zjawiskach, stanowiących przedmiot tzw. nauk ścisłych. Częstokroć badania wykonywane za pomocą instrumentów mają charakter wyłącznie obserwacyjny. Z drugiej strony wiele pomysłowych badań eksperymentalnych wykonano zupełnie bez jakichkolwiek instrumentów naukowych. Posługiwanie się aparatami naukowymi nie świadczy więc samo przez się o zastosowaniu metody eksperymentalnej. Świadczy o nim całkiem inny niż w obserwacji stosunek osoby badającej do zjawiska badanego. Istotna różnica między oboma zjawiskami dotyczy obecności oraz stopnia czynnej ingerencji w przedmiot badania. Obserwując, nie zmieniamy zjawiska badanego, w każdym razie nie zamierzamy tego. Wprost przeciwnie jest w eksperymencie.

Eksperyment naukowy polega na czynnej modyfikacji zjawiska stanowiącego przedmiot badania, celem poznania związków zależności przyczynowych między osobnymi składnikami bądź warunkami przebiegu zjawiska badanego. Eksperyment jest tą metodą naukową, dzięki której ludzkość zdobyła istotną część nowoczesnej wiedzy o przyrodzie martwej i żywej, w następstwie zaś również większość wynalazków nowoczesnej techniki. Przeważna część ważnych odkryć w zakresie fizyki, chemii, biologii i licznych dyscyplin pochodnych zawdzięczamy badaniom o pokroju eksperymentalnym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.